Календар на обученията
за начинаещи за вътрешни одитори персонализирани

Обучение за вътрешни одитори ISO 45001

Обучение за вътрешни одитори по ISO 45001:2018

Обучението има за цел да запознае участниците с принципите на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд, предписани от Международната организация по стандартизация (ISO), както и с начина на одитиране на изискванията на стандарта ISO 45001:2018.

Програма на обучението може да изтеглите от ТУК.

Изисквания към участниците

Обучението е предназначено за лица с малко или никакъв опит в одитирането.

Материали

По време на обучението ще Ви бъдат предоставени за ползване стандартите:

  • ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
  • ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление

Ще получите всички презентационни материали, казуси и упражнения.

Цена и начин на плащане

Таксата за участие на един обучаем е 185,00 лева без ДДС. При записване на двама участника от една фирма се прилага отстъпка от 10%. При записване на трима и повече участници от една фирма отстъпката е 20%.

Заплащането на таксата се извършва в срок до 20.04.2021 г. по банков път. 

Краен срок за записване

16.04.2021 г.