Съществуват множество дефиниции на понятието „акредитация“, когато го свързваме конкретно с медицинска лаборатория. В следващите редове представям някои от тях. Според определението, дадено в клауза…
28.08.2019