На 16ти април, 2020 г. Международната организация за стандартизация (ISO) предостави безплатен достъп до 28 стандарта, публикувани от нея. Решението е взето с цел да…
04.05.2020