Политика за поверителност

Тази политика пояснява какво правим и как използваме Вашите лични данни.

Чл. 1 Общи принципи

1.1 Този уеб сайт се управлява от СПАЛК ЕООД с ЕИК: 205335549. СПАЛК ЕООД действа като администратор на лични данни.

 • Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

1.2 СПАЛК събира лични данни, предоставени от Вас, като субекти на данните.

 • Субект на данни – физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

1.3 Поверителността на клиентите ни е важна за нас и затова сме напълно отдадени да я защитим честно, законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

1.4 Правим всичко възможно, за да Ви дадем гаранция, че Вашата информация няма да попадне в погрешни ръце. За да постигнем тази цел, се съгласуваме с Общия Регламент за Защита на Данните (ЕС) 2016/679 (познат още като GDPR).

Чл. 2 Какви видове лични данни може да бъдат събрани?

Личните данни, които може да бъдат събрани и използвани са следните:

 • Електронна поща
 • Телефон за връзка
 • Организация
 • Имена

Вие ни ги предоставяте, когато попълните форма за контакт или запитване на нашия уеб сайт.

Чл. 3 За какво може да изполваме Вашата лична информация?

3.1 Лични данни, предоставени от Вас чрез нашия уебсайт, може да бъдат използвани за следните цели:

 • Администриране на нашия уебсайт и бизнес;
 • Персонализиране на нашия уебсайт за Вас;
 • За услугите, които предоставяме и сте се свързали с нас;
 • Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащания и събирания на плащания от Вас;
 • Изпращане на имейл известия, които сте поискали специално;
 • Обработване на запитвания и оплаквания, отправени от или за Вас във връзка с Вас;
 • Поддържане на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами;
 • Проверка на спазването на условията и реда, уреждащи използването на нашия уебсайт;

3.2 Ако ни предоставите лична информация, която да бъде публикувана на нашия сайт, ние ще го направим в съотвествие с правата, който сте ни предоставили.

3.3 Вашите настройки за сигурност могат да ограничат предоставянето на информация на нашия уебсайт и могат да бъдат настроени, използвайки контролите в сайта ни.

Чл. 4 На кого предоставяме Вашите лични данни?

4.1 Вашите лични данни може да бъдат споделени с наши служители, когато е небходимо за гореспоменатите цели, и държавни органи в рамките и в обема на техните правомощия по закон.

4.2 Ние няма, без вашето съгласие, да предоставим Вашите лични данни на трети лица.

Чл. 5 Как защитаваме Вашите лични данни?

5.1 При загуба, злоупотреба или промяна на личните Ви данни, ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки с цел предотвратяване.

5.2 Моля, имайте предвид, че обменянето на информация през Интернет е несигурно и не можем да гарантираме сигурността на изпратените данни на 100%.

Чл. 6 Как съхраняваме Вашите лични данни?

6.1 Вашите лични данни ще бъдат съхранявни, в нашите и на СуперХостинг.БГ, на сигурни и добре защитени с парола и защитна стена сървъри.

6.2 Вашите лични данни ще бъдат съхранявани, докато сте потребител на нашите услуги или не посочите изрично, че искате да бъдат изтрити.

6.3 Запазваме правото си да удължим съхранението на лични данни:

 • до степен, в която се изисква от нас по закон;
 • ако смятаме, че документите може да са от значение за текущи или бъдещи съдебни дела; и
 • с цел да установим, упражним или защитим нашите права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотрватяване на измами и намаляване на рискове)

Чл. 7 Какви права имате за Вашите лични данни?

7.1Като субекти на лични данни, на Вас се полагат следните права:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на изтриване;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право да се иска ограничаване на обработването;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране;

7.2 При желание да се възползвате от Вашите права, моля да се свържете с нас на имейл адрес: info@spalk.bg

7.3 Запазваме правото си да Ви откажем да предоставим лични данни, които сте поискали, до степен, разрешена от закона.

Чл. 8 Уебсайтове на трети страни

8.1 Нашият уебсайт може да включва хипервръзки към, и подробности за уебсайтове на трети страни.

8.2 Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките за поверителност на трети страни.

Чл. 9 Бисквитки

9.1 Нашият сайт използва „бисквитки“ с цел подобряване на неговата функционалност и Вашия престой в него.

 • Бисквитките (cookies) и други подобни технологии представляват малки по размер файлове, които нашият сайт “нарежда” на браузъра Ви да запази на устройството, което Вие използвате – компютър, таблет, мобилен телефон и т.н. Този файл записва информация за поведението Ви на уеб сайта. Така, например, когато регистрирате свой профил в нашия сайт и впоследствие посетите сайта отново, е възможно той да “помни”, че именно Вие сте посетили сайта. Това “помнене” всъщност представлява единствено прочитане на съответната бисквитка, която съдържа информация за Вас.

9.2 Съгласявайки се с условията за използване на „бисквитки“ във връзка с тази политика, ни позволявате да използваме „бисквитки“ при всяко Ваше посещение.

9.3 Имате възможност да изтриете използването на „бисквитки“ от Вашия интернет браузър (повечето популярни браузъри го поддържат като опция).

9.4 Изтриването на „бисквитки“ от Вашите устройства може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.

Чл. 10 Изменения

10.1 Запазваме правото си да правим изменения по Политиката за поверителност.

10.2 Препоръчително е да проверявате тази страница през определено време, за да сте информирани, ако са настъпили нови промени.

10.3 При обновление може да Ви известим чрез имейл.