Специализирани обучения
на удобно за Вас място в удобно за Вас време онлайн

Нашите обучения

  • се водят от опитни и сетрифицирани водещи одитори 
  • са специално разработени за различните аудитории - начинаещи, с малко опит или напреднали в съответната област
  • съдържат богата практическа част и дават конкретни насоки
  • могат да бъдат адаптирани към Вашите конкретни нужди
  • се провеждат на място или онлайн 

За начинаещи

Тези обучения са предназначени за хора без опит и знания по съответната тема:

  • системи за управление
  • международни и европейски стандарти
  • европейски регламенти като GDPR и др.
  • добра дистрибуторска/производствена практика във фармацевтичната или козметичната индустрии

За вътрешни одитори

От тях ще научите всичко за изискванията на конкретния стандарт и как да проведете вътрешен одит на една организация. Предишен опит не е необходим - практическите примери са много.

По поръчка

Ние ще подготвим най-доброто съдържание за обучението на Вашите служители. Споделете с нас тематиката, желаните дати, удобното местоположение на провеждане и целите, които искате да постигнете.