През ноември, 2017 г. Международната организация за стандартизация ISO публикува актуализирана версия на ISO/IEC 17025 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“.…
22.02.2020