На 16ти април, 2020 г. Международната организация за стандартизация (ISO) предостави безплатен достъп до 28 стандарта, публикувани от нея. Решението е взето с цел да…
04.05.2020
През ноември, 2017 г. Международната организация за стандартизация ISO публикува актуализирана версия на ISO/IEC 17025 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“.…
22.02.2020